Ingenjörscoachen

konkret, praktiskt, användbart

Föredrag, seminarier och workshop

Jag erbjuder olika typer av workshops, seminarier och föredrag, från kortare till längre. Under senaste åren har jag varit en flitig föredragshållare och träffat både mindre grupper/nätverk på 10-15 personer till större publik på ett par hundra deltagare.  

Här nedan är en meny över det jag oftast arbetar med. 

De flesta ämnena kan anpassas från 1 timmes till längre upplägg. Det går också att lägga ihop ett par teman till ett halvdags-/heldagsprogram.

Dessutom finns möjlighet att få en halvdag som utvecklar ditt fotograferande, läs mer här.

Ta gärna en kontakt!

 

Seminariemeny

Att veta vad jag vill – en resa i sju steg

Är din karriär en slump eller planerad? Vill du göra val som är grundade i dig och den du är så att du kommer mer till din rätt? Om du vill utforska frågan ”vad vill jag – egentligen?” så är det här rätt seminarium.  Seminariet

·       olika perspektiv på karriär och de möjligheter/dilemman varje fas för med sig

·       visar dig i sju konkreta steg hur du utforskar att gå från nuläge till önskad framtid

·       ger dig praktiska tips, verktyg och övningar att arbeta vidare med efter seminariet,   bland annat ”livs- och visionshjulet”, ”filmen om dig om 5 år”, ”värderingsinventering”, ”huset i balans”, ”tidslinjen”, ”reflekterande frågor”, tips hur du inventerar dina styrkor och talanger, sätta ”SMART”-mål, ”helikopterperspektivet”

·       ger dig inspiration och insikter

 

Konsten att fatta (rätt) beslut

Ibland ställs du inför vägval eller beslut som kan vara svåra att hantera. Vad är egentligen rätt beslut och tänk om det blir fel? Vilka faktorer påverkar mitt val och hur kan jag påverka dem? Är jag inifrån- eller utifrån-styrd?  I seminariet får du lära dig mer om

·       hur hjärnan fungerar i olika beslutssituationer, varför det ibland inte blir som vi tänkt oss

·       att förhålla sig till osäkerhet

·       valfrihet – bra eller dåligt?

·       vad som gör att vi inte gör det vi bestämt oss för

·       beslutsfällor och –rädslor att se upp med

·       olika beslutsstilar

·       verktyg och metoder du kan använda vi ett beslut, bland annat ”Nya perspektiv”, ”Omfokusera - undvik det svarta hålet”, ”Fyra-box-modellen för att se upp med ”sanningar”, ”Sex hattar”, ”Kraftfältsanalys”.

 

Personligt ledarskap, balans och effektivitet

Skulle det vara OK om saker och ting blev enklare? Att få det att hända som du vill ska hända och samtidigt uppleva mer glädje och energi? Det personliga ledarskapet handlar om hur du leder dig själv och om ditt sätt att vara på mot dig själv och andra.  Seminariet ger dig bland annat

·       när du blir klar över vad som är viktigast för dig kan du sätta mål som ger energi och motivation

·       ökad klarhet kring dina främsta egenskaper och hur de hjälper dig

·       olika infallsvinklar på att hantera tid och aktiviteter

·       ta 100% ansvar

·       skapa en personlig målbild och gör en handlingsplan som fungerar


 

 

Laget framför jaget - att bygga och ingå i effektiva team

Seminariet behandlar grupputveckling övergripande för att skapa en helhetsbild,  men fokuserar speciellt på konfliktfasen som många tycker är obehaglig och besvärlig. För att ytterligare förstå konflikter och vilka stilar som kan finnas ingår också ett konfliktstilstest som görs på plats. Testet ger en indikation på den egna föredragna stilen, samt vilka andra stilar man kan använda.

Till seminariet kan också boken ”Laget framför jaget – gott samarbete i praktiken” ingå. 

-       Grupputveckling, en kort översikt av de olika faserna

-       Framgångsfaktorer för effektiva grupper

-       Konfliktfasens utmaningar och kännetecken

-       Att hantera ”besvärliga typer”, svåra situationer och dig själv

-       Rätt ledarskap

-       Konfliktsstilstest – vilken är din stil? Vilka andra finns det?

-       Vilken stil passar bäst när?

-       Praktiska verktyg och tips 

 

Att hantera konflikter och ”svåra” människor

Du stöter på dem lite här och var, de ”jobbiga” och ”svåra” människorna. Det är lätt att det uppstår konflikter med just dem. För att växa, utvecklas och komma dit du vill är det bra att hantera konflikträdslan och lösa konflikter konstruktivt. Du får här med dig

·       Vad är egentligen en konflikt och hur uppstår den?

·       Kamp eller samverkan?

·       Olika konfliktstilar att använda

·       Hur ser du på andra – och spelar det någon roll?

·       Det positiva med konflikter

·       Konstruktiv konflikthantering

·       Olika reaktioner du kan möta

·       Tips och verktyg kring hur ha ett ”svårt” samtal, hur du förbereder dig inför en konflikt, fungerande kommunikationsstil, hur du kan se på andra och dig själv

 

Din personlighetstyp – vem är du?

Ökade kunskaper om dig själv gör att du har lättare att göra val som är grundade i dig och du ökar förståelsen för hur andra uppfattar dig. Du får också lättare att anpassa ditt sätt att vara på till andras sätt, och genom det förbättras kommunikation och samarbete både i arbete och hemma.

På seminariet arbetar vi med en variant av personprofilmodellen DISC. Du får göra ett test som ger dig din personliga profil.  Du kommer genom det och vår efterföljande diskussion

·       öka kunskapen om din beteende- och kommunikationsstil

·       bli medveten om styrkor och begränsningar

·       öka förståelsen för hur ditt sätt påverkar andra

·       lära dig hur du kan anpassa dig till andras stilar när det behövs

·       veta mer hur din stil passar för olika uppgifter

·       lära dig mer om hur din stil är kopplad till drivkrafter, rädslor, ledarskap, omgivning, med mera

 

Pengars energi 

– att vara ekonomiskt framgångsrik och hantera pengar smartare  

Seminariet handlar om pengars energi, våra relationer och inställningar till pengar. Pengar påverkar många områden i våra liv samtidigt som det för många är oklart vad som verkligen är viktigt, hur pengar kommer in i bilden, hur mycket man egentligen behöver och på vilket sätt. 

Seminariet följer en process i sju steg som tar dig från att bestämma vad ekonomiskt framgångsrik innebär för dig till att göra med personlig plan för dina nästa steg.

Du får en ökad medvetenhet kring möjligheter, hur sätta mål, vanliga rädslor och hinder, hur du kan minska din oro och hur du kan komma närmare dina mål och drömmar.

Föreläsningen handlar också om hur de rika tänker och om olika strategier använda för att att få pengarna att arbeta för dig. Du ska styra pengarna, de ska inte styra dig!


 

Framgångsrik kommunikation

Att nå fram till andra med ditt budskap, vara tydlig med vad du önskar och med vem du är viktigt i många olika situationer. Det handlar om att lyssna, ställa frågor, kommunicera effektivt , presentera så det går fram samt förstå hur du påverkar andra.  Seminariet ger dig

 

·       vad är framgångsrik kommunikation

·       kommunikationshinder

·       lyssna aktivt och se upp med ”lyssnar-hinder”

·       presentera effektivt och kraftfullt – 4MAT-modellen

·       ställa öppna och kraftfulla frågor

·       enkel DISC-test som ger en bild av din stil

·       hur du ser på andra spelar roll

·       tips och verktyg, bland annat ”hinder för lyssnande”, ”coachande frågor”, ”modell för presentation”, ”olika lärstilar”

 

Var är du, vem är du och vart vill du?

Det här seminariet är en längre variant där vi under en heldag (halvdag?) jobbar igenom ett antal tester och övningar som steg för steg bygger ”huset” = kunskap om dig själv, dina värderingar, de mål som är viktigast och dina ledstjärnor.

Vi bygger steg för steg huset som börjar med självkännedom som fundament. På det bygger vi på värderingar, mål för tre viktiga områden samt formulerar en personlig ledstärna/vision.

För varje del i huset så arbetar vi med olika tester och övningar, till exempel

-        Test av mina drivkrafter

-        Livskvalitet 100 – testet

-        Enkel DISC-analys

-        Värderingar – och rangordna dem

-        Grundläggande egenskaper

-        Talangspaning

-        Reflekterande frågor och vad ger mig passion/flow

-        Sätta mål utifrån intentioner i jobb-/familj-/egen-benet

-        Få fokus med 27 frågor

-        Formulera en vision/personlig ledstjärna


Efter dagen har man fått bottna i sig själv och vad som är viktigt på kort och lång sikt.