Ingenjörscoachen

konkret, praktiskt, användbart

Coaching för ekonomisk framgång 


Vad innebär det för dig att vara ekonomiskt framgångsrik? Vill du vara det?
Vill du bli bättre på att spara och investera? 
Vill du utveckla din relation till pengar och pengars energi? 

Om du är beredd utveckla din relation till pengar och genom det fatta ekonomiskt kloka beslut, så ska du investera i ett coachingpaket som verkligen ger dig chans att bli klar över vad som är viktigt för dig och hur du vill hantera pengar, spara och investera på ett framgångsrikt sätt. 
Paketet är byggt på en beprövad modell bestående av sju steg och fem samtal, se nedan. Samtalen och den innehållsrika bok som ingår ger dig ökad kunskap om dig själv, vad som är viktigt för dig och vad du vill med pengar. Du får tips kring lämpliga strategier och vägledning kring olika alternativa sätt att spara/investera.

Du gör det genom att du ger dig tid att stanna upp och lyssna på det som rör sig inom dig. Du blir bättre förberedd, klokare och får en plan som är grundad i dig själv, kort sagt, du blir inifrånstyrd. Genom det blir du också medveten om och undviker några av de vanligaste fallgroparna på vägen. Du ökar förutsättningarna för att du gör det du bestämt dig för att göra.

Du kan följa min blogg och läsa mer om att vara och bli ekonomiskt framgångsrik på www.pengarsenergi.se


Coachingpaketet

Paketet består av fem samtal, upp till en timme långa. Samtalen hålls antingen i personligt möte hos mig och/eller över telefon/Skype. Du får med dig en innehållsrik bok som du använder under (och förstås även efter) vårt samarbete. Boken innehåller material att arbeta med, men även artiklar, tips, råd och verktyg kring bl.a framgångsrika strategier, förhållningssätt till pengar, spar- och investeringsprofiler, hantera hinder, beslutsfattande, oro och rädslor. Mellan samtalen arbetar du med olika uppgifter och övningar som steg för steg tar dig framåt mot både önskat resultat, bättre beslut, ökad trygghet och lärande om dig själv.

Först, innan vi börjar coachingen – ett introsamtal:  Innan du bestämmer dig för att sätta igång vårt samarbete så har vi ett första möte/samtal där vi ser om vi trivs ihop och om det du förväntar dig går att uppnå med hjälp av coachingen. Om vi bestämmer oss för att gå vidare så bokar vi in några kommande samtal i kalendern.

Allt det vi pratar om stannar mellan oss. Inför vårt samarbete får du ett kontrakt som beskriver var och ens ansvar, avbokningsregler, mm. Du kommer också få några förberedande frågor inför första samtalet.

Som coach är jag en neutral part, jag har ingen agenda för dig, förutom att jag vill se dig lyckas. Jag har ingen kommission eller bonus från något fondbolag eller liknande.

Jag är medlem av International Coach Federation och följer deras etiska riktlinjer.

Som coach finns jag där 100 % för dig. Jag hjälper dig att komma fram till de svar som du i stor utsträckning redan har. Du gör det genom att du ger dig tid att stanna upp och lyssna på det som rör sig inom dig. Min coaching och närvaro hjälper dig att få kontakt med din inre verklighet. Då och då så kommer jag också med tips och råd om du så önskar.

Coachingen är en plats för lärande, möjligheter och resultat, där finns inte dömande, kritiserande eller klandrande.

Min process bygger på erfarenheten av att ha träffat 100-tals klienter och haft cirka 3000 timmars coaching.

 

Processen i korthet – sju steg

I grunden handlar det om att att fördjupa sig i tre frågeställningen – vad, var och hur. De frågeställningarna går vi igenom i en process bestående av sju steg.

VAD:  Vad vill jag? Vad är viktigt? Vad har jag? 

VAR: Var hindrar jag mig? Var passar min profil bäst?

HUR: Hur gör jag? Hur ser en plan ut? Hur väl lyckas jag? Hur ser nästa steg ut?

 

1) Vad betyder ”ekonomiskt framgångsrik” för dig? Du formulerar här intentioner och  önskningar utifrån det som är viktigast och sätter utifrån det tydliga positiva mål som du har kontroll över.

2) Ditt nuläge – vad har du och var? Resurser, förmågor och historik att lära av. Ditt  nettovärde.

3) Rädslor, oro och föreställningar kring pengar. Vad kan dyka upp som hindrar dig eller påverkar dina beslut? Hur hantera de vanligaste rädslorna och farhågorna. Den inre självbegränsande dialogen – om du har den, hur ta hand om den.

4) Upprätta en personlig ”sparprofil” utifrån tre parametrar och hur de påverkar dina vägval. Välja strategi(er)baserad på profilen. Upplägg av ett eller flera alternativ som passar dig. Ränta-på-ränta-effektens betydelse.

5) Lift off! Din personliga ”Action Plan” och att ta de första stegen.

6) Uppföljning av planen och de uppnådda resultaten. Framgångar du fått, hinder och fallgropar du stött på och hur hantera dem fortsättningsvis. Beslutsfällor att se upp med.

7) Stabilisera projektet. Nästa nivå. Lärande och återkoppling, utvärdera och eventuella justeringar.


Din investering

Du investerar din tid, energi och pengar. Du får ökade insikter om dig själv och vad som är viktigt, verktyg att arbeta vidare med, mål, tips, verktyg och en personlig plan som är förankrad i dig.  Du arbetar fram en strategi som passar dig och du får i mig en person som är en mycket erfaren coach som finns där 100 % för dig under hela den tid vårt samarbete pågår. Du blir också alltmer ekonomiskt framgångsrik, vilket ju är ett av målen med coachingen.

Kontakta mig gärna för ett första möte eller med de frågor du har.

Kostnad: Fundera på vad skulle det vara värt för dig att göra den här investeringen. Föreslå sedan ett pris.

Min garanti

Om du inte tycker att coachingen tar dig framåt eller ger dig något av värde får du alla pengar tillbaka. Du behöver heller inte betala för de samtal du haft.